قیمت روز سه میل رنگی
  • قیمت روز ورق سه میل

    قیمت روز 3میل پرینتی در این مطلب به برسی قیمت روز ورق سه میل پرینتی می پردازیم. فیبر یا ورق 3میل پرینتی و ...

    قیمت روز 3میل پرینتی در این مطلب به برسی قیمت روز ورق سه میل پرینتی می پردازیم. فیبر یا ورق 3میل پرینتی ورق ام دی اف خام با ضخامت 3میلی متر (در حال حاضر 2.4 یا 2.5 میل) که روکش رنگ روی آن قرار می گیرد ...

    بیشتر بخوانید